Klintegården et tidligt eksempel på firmaferie

Med hestevogn til Klintegården
Odsherred Lokalarkiv (c)

Læs mere:

Kulturstyrelsens beskrivelse af Klintegården i forbindelse med fredningen i 1985. [↗]

Artiklen giver først en oversigt over hvem der havde adgang til ferie før 1930, i både et nationalt- og internationalt perspektiv. Dernæst fokuseres på BP’ erhvervelse af Klintegården, og direktionens bevæggrunde for at kaste sig ud i noget ganske uprøvet – firmaferie. Arkitekterne Klints (far og søns) udformning af eksteriør som interiør. Herefter undersøges om den vitalistiske livsfilosofi (1880 – 1920) kan være inspiration til at friluftsliv og sundhed sammenkædes bevidsthedsmæssig i feriebegrebet. De to sidste kapitler går tættere på, hvem gruppen af BP-funktionærer var, og ikke mindst hvad de fik 14 dage til at gå med, i en tid uden sociale medier og digital underholdning ’on demand’.

Historien om feriehjemmet ved Nyrup bugt er en del af en rammefortælling om, hvordan ferie blev en del af det, vi i dag som den mest naturlige ting forbinder med et arbejdsliv. Det vil sikkert overraske mange, at ferie som en rettighed for alle arbejdstagere først blev vedtaget ved overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter i 1938.